Art

Bertil Greging No More No Less

Rod Bianco har gleden av å presentere Bertil Gregings første utstilling i galleriet. Greging har markert seg som en betydelig billedskaper både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. I Rod Bianco vil kunstneren vise nye malerier og collager. Typisk for Greging er vekslingen mellom det rabulistiske og ekspressive på den ene siden og det formale og minimalistiske på den andre. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske, konseptuelle, pop kunst og graffiti. Greging er en kunstner som dyrker kaos og det som kan komme ut av nettopp kaos.

Bertil Greging driver en aktiv dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter ulike stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst. Han bruker både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om kunstnerollen. Bruken av hodeformen er gjennomgående i hans kunst og skriver seg inn i en lang tradisjon for selvfremstilling. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og det å være utsatt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Impulsen til å skape orden i kaoset på atelieret eller i kunstnerens rom ligger under. Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Gallerirommet blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en romlig helhet.

Bertil Gregings (f. 1957) bor og arbeider i Oslo. Han har hatt en rekke markante utstillinger og er innkjøpt til blant andre Nasjonalmuseet, Stortinget, Norsk Kulturråd, Norsk Hydro og Malmö Konstmuseum. Han har sin utdannelse fra Einar Granum Kunstfagskole og Westerdals Reklameskole på 1970-tallet.

0